Денний центр

ЦЕ ПРОГРАМА З ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЗАПОБІГАННя СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА.
ВОНА СПРЯМОВАНА НА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ СІМ'Ї ДЛЯ ДИТИНИ. ЦЕ ПРОФЕСІЙНА КОМПЛЕКСНА РОБОТА ФАХІВЦІВ і НАСТАВНИКІВ З НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДИТИНІ ТА ЇЇ СІМ’Ї, які ОПИНИЛИСЬ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ (СІМ'Ї СЖО) та З певних ПРИЧИН ПЕРЕБУВАЮТЬ У ЗОНІ РИЗИКУ ВТРАТИ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ. ДИТЯЧИЙ ДЕННИЙ ЦЕНТР СУПРОВоджує ТАКІ СІМ'Ї З МЕТОЮ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ БАТЬКІВСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛу